Телефоны:

(068) 047-05-14 | (050) 102-62-33

Адрес:

г. Киев, ул. Жилянская 74

 Файномед – стоимость анализов

Код аналіза ; аналіз Ціна, грн.  

Код аналіза ; аналіз

 

Ціна, грн.
1.0 Загальні клінічні дослідження 2.2 Показники ліпідного обміну
8      Глікований гемоглобін 230,00 412     Холестерин 60,00
10    Розгорнутий аналіз крові (формула) 140,00 413     Тригліцериди 60,00
11    Група крові, резус фактор 120,00 414     Ліпопротеїди фракціонно вш\нш\нш 190,00
249   Індекс Homa (інсулін/ глюкоза) 330.00 448    Ліпідогрвмма (6 показників) 320.00
13    Спермограма 250,00 2.4 Мікроелементи
14    Загальний аналіз сечі 120,00 418      Фосфор неорганічний 60,00
15    Сеча по Нечипоренку 120,00 419      Залізо 60,00
22    Копрограма 120,00 420      Кальцій 60,00
23    Кал на приховану кров 120,00 422      Магній 60,00
24    Яйцеглист 120,00 3.1 Гормони
25    Кал на ентеробіоз 120,00 205      Інсулін(Beckman Coulter,USA) 280,00
1.1 Цитоморфологічні та культуральні дослідження 207      С-Пептид 250,00
5       Мікроскопія секрету передміхурової 120,00 224      Кортизол (Beckman Coulter,USA) 250,00
6       Мікроскопія еякуляту 120,00 226      Кортизол в добовій сечі 250,00
7       Мікроскопія виділень з уретри 120,00 240      СТГ (гормон росту) 250,00
12     Мазок урогенітальний 120,00 3.2 Гормони тиреоідні
16     Цитологічне дослідження 120,00 200      T4 загальний (тіроксин загальний) 190,00
18     Цитологічний мазок Папаніколау 200,00 201      ТТГ(тіреотропний гормон) 190,00
19     Трихомона (культур.метод ІnPouch) 860,00 202      Т3 (трийодтіронин загальний) 190,00
2.0 Біохімічні дослідження 203      Anti-h Tg (антитіла до тіреоглобуліну) 200,00
409     Сечовина 60,00 204      Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA) 220,00
410    Креатинін 60,00 206      Паратіреоідний гормон (DRG) 200,00
411    Сечова кислота 60,00 237      Free Т3(трийодтіронин вільний) 190,00
415     Глюкоза сироватки крові 50,00 238      Free T4(тіроксин вільний) 190,00
416     Альфа-амілаза 60,00 239      АТПО (антитіла до тиреопероксидази) 250,00
417     Проба Реберга (клиренс креатиніна) 00,00 3.3 Гормони статеві
424    Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 70,00 210      ФСГ (Beckman Coulter,USA) 220,00
426    Коагулограма (протромбін.час/ індекс) 60,00 211      ЛГ(лютеїнизуючий гормон) 220,00
427    Коагулограма (АЧТЧ) 60,00 212      Прогестерон  (Beckman Coulter,USA) 220,00
428    Коагулограма (фібріноген) 60,00 213      Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter) 220,00
429    Коагулограма (тромбіновий час) 60,00 214      Пролактін (Beckman Coulter,USA) 220,00
430    Коагулограма (МНО індекс) 60,00 215      Тестостерон  (Beckman Coulter,USA) 220,00
431    Білкові фракції (протеїнограма) 240.00 220      Естріол вільний  (Beckman Coulter) 250,00
433    Глюкозотолерантний тест( 2 порции) 160,00 221      Статевий глобулінозв.глобулін (АСБ) 220,00
434    Креатинкіназа (СК) 60,00 225      17-Оксипрогестерон 250,00
435   Ліпаза (BioSystems) 110,00 227      Антимюллерів гормон (Beckm. Coulter) 670,00
436    Мікроальбумін/креатинін (сеча) 280,00 246      Дигідроепіандростерон (DHEAS) 240,00
2.1.Печінкові проби 248      Тестостерон вільний 280,00
400    Білірубін загальний 50,00 3.4 Гормони моніторінга вагітності
401    Білірубін прямий 50,00 216      Альфа-фето протеїн 250,00
402    АСТ (аспартатамінотрансфераза) 50,00 219      ХГЧ загал. β-субодиниця(з розвед.). 250,00
403    АЛТ (аланінамінотрансфераза) 50,00 223      ХГЧ загал. β-субодиниця (без розвед.) 250,00
404    Лужна фосфатаза 50,00 232      РАРР білок (моніторінг вагітності) 280,00
405    Тимолова проба 50,00 3.4 Гормони моніторінга вагітності
406     Гама-глутамилтрансфераза ГТП 50,00 235   ХГЧ (вільна β-субодиниця) 260,00
407     Білок 50,00 502   Пренатальн.скринінг I трим.+PRISCA 490,00
408     Альбумін 50,00 503   Пренатальн.скринінг II трим.+PRISCA 630,00
425    Холінестераза 60,00 504   Скринінг дефект.нерв.трубки(PRISCA) 250,00
 

Код аналіза ; аналіз

 

Ціна,

грн.

 

Код аналіза ; аналіз

 

Ціна,

грн.

3.5  Онкомаркери 171   Ревматоїдний фактор Ig G+M+A 140,00
217   PSA total  (Beckman Coulter,USA) 280,00 172   С-реактивний білок кільк. 190,00
218   PSA total/free (Beckman Coulter,USA) 370,00 173   Антистрептолізин-о (АСЛ-О) 130,00
228   СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи) 300,00 190   (АМА-М2)Антимітохондріальні ант. 290,00
229   СА 15-3 (онкомаркер молочної залози) 300,00 252 C-реактивний білок у розведенні 170,00
230   РЕА (Онкомаркер загальний) 260,00
231   СА-125 (онкомаркер яєчників) 310,00 4.6 Легеневі захворювання
243   СА 72-4(онкомаркер шлунка) 390,00 30    ПЛР. Mycobacter tuberculosis 150,00
245   НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників)    810,00 83    ПЛР.Chlamydia pneumoniae 140,00
444 D-димер    220.00 85     ПЛР.Mycoplasma pneumoniae 140,00
3.6  Імунологічні дослідження       140   Антитіла  до туберкулезу А+М+G 180,00
315   Імунограма 1140.00 141   Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae 180,00
316   Імунограма розширена 1480,00 142   Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae 180,00
317   Додаткові функціональні тести 560,00 196   Антитіла IgМ до Mycoplasma pneumoniae  70 230,00
4.1 Герпетична інфекція (HSV) 197   Антитіла Ig М до Chlamydia pneumoniae 180,00
47     ПЛР. Герпес 7 тип 120,00 4.7 Гельмінти
48     ПЛР. Герпес 8 тип 120,00 153   Антитіла Ig G до анізакід 150,00
59     ПЛР.Герпес HSV1/2 типування 170,00 160   Антитіла IgG+M+A до лямблій 130,00
69     ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування 140,00 161   Антитіла IgG до трихінел 130,00
81     ПЛР.Герпес HHV 6 тип 120,00 162   Антитіла IgG до токсокар 130,00
86     ПЛР.Varicella zoster 170,00 163   Антитіла IgG до опісторхів 130,00
120   Антитіла IgG  до НSV 1,2 120,00 164   Антитіла IgG до Echinococcus granulosus 130,00
121   Антитіла IgМ до  НSV 1,2 120,00 198   Антитіла IgG до аскарид 170,00
133   Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL) 230,00 4.9 Гастроентерологічні захворювання
134   Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL) 230,00 180   Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p. 180,00
176   Антитіла Ig G до вірусу HSV -1 210,00
177   Антитіла Ig G до вірусу HSV-2 210,00
178   Антитіла  Ig G до Герпесу 6 типу 160,00 5.1 Вірусні гепатити
179   Антитіла  Ig G до Герпесу 8 типу 160,00 70     ПЛР.Гепатит А (RT-PCR ) 220,00
186   Антитіла  Ig M до HSV – 1 220,00 71     ПЛР.Гепатит В (ДНК-технологія) 220,00
187   Антитіла  Ig M до HSV – 2    220,00 72     ПЛР.Гепатит С 220,00
4.2 Цитомегаловірусна інфекція (СМV)
60     ПЛР.Цитомегаловірус CMV 120,00 74     Генотипування HCV(RT-PCR ) 560,00
122   Антитіла IgG до CMV 150,00 75     ПЛР.Гепатит D(RT-PCR ) 190,00
123   Антитіла IgМ до CMV 150,00 76     ПЛР.Гепатит G (джи) (RT-PCR ) 190,00
4.3 Токсоплазма,Краснуха (T.gondii,Rubella) 77     ПЛР.Гепатит TTV 190,00
82     ПЛР.Toxoplasma gondii 120,00 97     ПЛР Інтерлейкін 28В 340,00
87     ПЛР.Rubella (RT-PCR) 210,00 100   НВsAg австралійский антиген 150,00
101   Антитіла  IgG до HBsAg 150,00
124   Антитіла IgG доToxoplasma gondii 150,00 102   Антитіла  IgG до HBcorAg 150,00
125   Антитіла IgМ Toxopl.Gondii 150,00 103   Антитіла  Ig M до HВcorAg 150,00
129   Антитіла IgМ до червонички (Rubella) 150,00 104   HВe-Ag 150,00
130   Антитіла IgG до червонички (Rubella) 150,00 105   Антитіла Ig G до HВeAg 150,00
4.4 Інфекційний мононуклеоз 110   Антитіла  Ig G+М до  гепатиту С 150,00
80     ПЛР.Епштейн- Барр EBV Real-Time 120,00 111   Антитіла  Ig М до  гепатиту С 150,00
126   Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBV-VCA) 150,00 112   Імуноблотінг гепатиту (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5) 270,00
127   Антитіла EA IgG  Епшт.Бар.(EBV) 150,00 113   Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV) 150,00
128   Антитіла  IgG Епшт.Бар.(EBNA) 150,00 114   Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV) 150,00
175   Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBV-VCA) 160,00 116   Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV) 150,00
4.5 Системні аутоімунні захворювання 7111  ПЛР.Гепатит В кількіст. Real-Time  300 660,00
131   Антитіла  до 2ланцюгової ДНК 150,00 7211  ПЛР.Гепатит С кількіст. Real-Time 910,00
132   Антитіла  до 1ланцюгової ДНК 150,00
136   Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG) 220,00
137   Антитіла до фосфоліпідів Ig G (ORG) 220,00
154   ANA (антинуклеарні антитіла) 290,00
 

Код аналіза ; аналіз

 

Ціна,

грн.

 

Код аналіза ; аналіз

 

Ціна,

грн.

      6.Статеві захворювання 4.8 Алергія
  135   Гліадін Ig G 180,00
34.   ПЛР бак флори ( Андофлор) 1220.00 158   Грибкові антигени Ig E (8 типів) 370,00
32     ПЛР бак. флори (Фемофлор) 1040,00 159   Бактеріальні антигени Ig E (8 типів) 370,00
51    ПЛР.Chlamydia trachomatis 100,00 165   Побутова алергія Ig E (8 типів) 660,00
52     ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum) 100,00 167   Пилкова алергія Ig E (8 типів) 660,00
53     ПЛР.Mycoplasma hominis 100,00 170   Імуноглобуліни Ig E(маркер алергії) 240,00
54     ПЛР.Mycoplasma genitalium 100,00 174   Харчова алергія  Ig E (16 типів) 1120,00
55     ПЛР.Trichomonas vaginalis  60 100,00 1581 Грибкові антигени Ig E (1 алерген) 120,00
56     ПЛР.Gardnerella vaginalis 100,00 1591 Бактеріальні антигени Ig E (1 алерген) 120,00
57     ПЛР.Neisseria gonorrhoeae 100,00 1651 Алергія Ig E побутова (1 алерген) 120,00
58     ПЛР.Candida albicans 100,00 1652 Алергія Ig E побутова (2 алергена) 220,00
61     ПЛР.Папіломавірус HPV16/18тип 110,00 1653 Алергія Ig E побутова (3 алергена) 320,00
62     ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45тип 150,00 1654 Алергія Ig E побутова (4 алергена) 420,00
63    ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66тип 150,00 1655 Алергія Ig E побутова (5 алергенів) 520,00
64     ПЛР.Папіломавірус  HPV 6/11тип 110,00 1656 Алергія Ig E побутова (6 алергенів) 620,00
67     ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata) 120,00 1657 Алергія Ig E побутова (7 алергенів) 720,00
143   Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum 150,00 1671 Пилкова алергія Ig E (1 алерген) 120,00
144   Антитіла IgG до Mycoplasma hominis 150,00 1672 Пилкова алергія Ig E (2 алергена) 220,00
145   Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 150,00 1673 Пилкова алергія Ig E (3 алергена) 320,00
146   Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis 150,00 1674 Пилкова алергія Ig E (4 алергена) 420,00
147   Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis 150,00 1675 Пилкова алергія Ig E (5 алерген) 520,00
148   Антитіла IgG  до Trichomonas vaginalis 150,00 1676 Пилкова алергія Ig E (6 алергенів) 620,00
149   Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.) 130,00 1677 Пилкова алергія Ig E (7 алергенів) 720,00
150   Антитіла до Люіс  IgG 150,00 1701 Імуноглобуліни Ig E (півкількісний) 140,00
 40   ПЛР Папіломавірус  HPV 26/53/66    150.00 1741 Харчова алергія Ig E Біовелл (1 алерген) 120,00
 41   ПЛР Папіломавірус HPV 68/73/82    150.00 1742 Харчова алергія Ig E Біовелл (2 алергена) 220,00
155   Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum 150,00 1743 Харчова алергія Ig E Біовелл (3 алергена) 320,00
156   Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis 150,00 1744 Харчова алергія Ig E Біовелл (4 алергена) 420,00
157   Антитіла IgМ до Trichomonas vaginalis 150,00 1745 Харчова алергія Ig E Біовелл (5алергенів) 520,00
318    Генітальний скринінг 620,00 1746 Харчова алергія Ig E Біовелл (6 алергенів) 620,00
320  Уреоплазма,мікоплазма DUO (скринінг) 380,00 1747 Харчова алергія Ig E Біовелл (7 алергенів) 720,00
7.  ДНК-дослідження інших захворювань 1748 Харчова алергія Ig E Біовелл (8 алергенів) 820,00
98  ПЛР Лактазна недостатність (ген МСМ 6) 220,00
7.1 Інфекційні захворювання
90     ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411) 170,00
92     ПЛР.Streptococcus spp. 170,00
95     ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR) 170,00 35 ПЛР.Borreliaburgorferi(по кліщу.ліквору) 320.00
138   Антитіла IgG до коклюшу 230,00 36.ПЛР.Флороценоз( баквагіноз,кількісний, 4) 940.00
139   Антитіла IgМ до коклюшу 230,00 445 Цистатін С 320.00
182   Антитіла Ig G до Borrelia burg., Afzelli,

Garinii

220,00 255 Іммуноблот Ig G до Borreliaburgorferi ( VisE) 880/00
188   Антитіла Ig M до Borrelia burg., Afzelli,

Garinii

220,00 265 Іммуноблот Ig M до Borreliaburgorferi (VisE) 880.00
194   Антитіла Ig G до вірусу корі 200,00 107 Авідність Toхoplasma Ig G 220.00
195   Антитіла Ig М до вірусу корі 200.00 432 Глюкозотолерантній тест (1 порция)   60.00
253. Антитела Ig G до дифтерії 280.00 433 Глюкозотолерантній тест (2 порции) 150.00
254  Антитела Ig G до правця 280.00
   Діагностика анемій 459 Антитела ВІЛ 1/2 320.00
440  ОЖСС 100,00 450 Комбінований тест(гепатит С,В,сифіліс,ВІЛ 300.00
441  Цианокобаламін ( віт.В 12) 290,00
241 Вітамін D загальний (D2 + D3) 520,00
438 Феретин 290.00
439.Трансферетин 260.00